Berserg Sp. z o.o.
ul. Hiacyntowa 27
87-100 Toruń

NIP 554-292-76-58
KRS 0000537410
REGON 36042565700000

Kapitał zakładowy spółki 360 000,00 zł opłacony w całości.
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000537410

Kontakt
Dawid Gonciarz – Członek Zarządu e-mail dawid.gonciarz@berserg.pl

Telefon
+48 533 633 275