System ratownictwa basenowego został zaprojektowany tak, by wykrywać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu użytkownikom basenu.

 1. Jakie elementy składają się na system:
  • Opaska nadgarstkowa – Centralny punkt systemu, opaska która nie tylko charakteryzuje się estetycznym designem i wygodną obudową, ale również jest wyposażona w zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji. Dzięki temu algorytmowi, opaska w sposób ciągły analizuje zachowanie użytkownika, monitoruje jego parametry życiowe oraz reaguje jeśli osoba zacznie się topić. Opaska wyposażona jest w różnorodne sensory, które umożliwiają precyzyjne monitorowanie stanu zdrowia użytkownika. Miernik ciśnienia pozwala na określenie głębokości zanurzenia, akcelerometr pomaga w identyfikacji ruchów oraz bezruchu, natomiast pulsoksymetr umożliwia śledzenie informacji odnoście pulsu użytkownika. Dodatkowo, opaska oferuje szereg funkcji ułatwiających codzienne korzystanie z basenu, takich jak klucz RFID do szafek, kontrola dostępu do różnych stref basenowych (np. sauna, jacuzzi) oraz możliwość dokonywania płatności przy pomocy technologii RFID.
  • Stacja diagnostyczno-ładująca – na którą odkłada się opaski które zakończyły pracę, po ściągnięciu opaski z nadgarstka użytkownika gdy opuszcza on placówkę basenową. Jest to dedykowane urządzenie do ładowania opasek. To modularne urządzenie nie tylko umożliwia ładowanie opasek, ale także przeprowadza diagnostykę każdej z nich, zapewniając tym samym ich niezawodność w codziennym użytkowaniu. Ponadto, dzięki zdalnemu dostępowi i zarządzaniu firmware'em, personel może skutecznie monitorować stan i wydajność wszystkich opasek w systemi
  • Hydrofony – urządzenia zainstalowane w niecce basenu, które są zamieszczone w wodzie i zbierające bezprzewodowo informacje z opaski jeśli któraś wyśle informacje o zaburzeniu funkcji życiowych użytkownika który ją nosi
  • Koncentrator – urządzenie przetwarzające informacje wysyłane przez opaski do hydrofonów znajdujących się w wodzie i po analizie wysyłające informacje do stacji alarmowania o sytuacji niebezpiecznych, do tableta/telefonu ratownika oraz zależnie od konfiguracji do najbliższego zespołu ratownictwa medycznego w regionie administracyjnym w danej miejscowości gdzie mieści się placówka basenowa.
  • Stacja alarmowania o sytuacji niebezpiecznej- stacja zamontowana w widocznym miejscu w strefie basenowej. Stacja ta w sposób dźwiękowy i świetlny informuje korzystających z basenu o konieczności wyjścia z basenu na czas udzielania pomocy osobie tonącej, zaś jednocześnie ratowników informuje o konieczności podjęcia czynności ratunkowych wobec osoby potencjalnie topiącej się w niecce basenowej.
 2. Jak działa system w praktyce:
  • Rozdanie opasek: Każda osoba wchodząca na basen i chcąca korzystać z niecki basenowej otrzymuje specjalną opaskę nadgarstkową. Opaska ta jest kluczowym elementem systemu, ponieważ zawiera nadajnik bezprzewodowy.
  • Monitorowanie aktywności: Gdy osoba z opaską znajduje się w wodzie, jej aktywności są monitorowane. Opaska jest wyposażona w czujniki, które mogą wykrywać niepokojące zmiany w ruchach pływaka, sugerujące np. zmaganie się z wodą lub brak ruchu.
  • Detekcja niebezpieczeństwa: W przypadku wykrycia sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, jak np. ryzyko utonięcia, opaska nadgarstkowa wysyła sygnał bezprzewodowy. Sygnał ten jest przechwytywany przez hydrofony – specjalne urządzenia akustyczne rozmieszczone w wodzie, które mogą odbierać i przetwarzać dźwięki pod wodą.
  • Alarm i reakcja: Przechwycony sygnał jest przekazywany do koncentratora, centralnego systemu monitorującego, który analizuje otrzymane informacje. W przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia, system aktywuje alarm na basenie i powiadamia ratowników. Ratownicy mogą natychmiast zareagować i udzielić niezbędnej pomocy.
  • Powiadomienie służb ratunkowych: W zależności od konfiguracji systemu, może on również automatycznie powiadamiać lokalne służby ratownictwa medycznego, co umożliwia szybką reakcję i ewentualną pomoc medyczną na miejscu.